Zajęcia dr hab. A. Pawłowska, prof. UR w dn. 22-05-2018 r.

W dn. 22-05-2018 r. o godz. 11:30 odbędą się zajęcia z przedmiotu Administracja publiczna dla studentów II roku Politologii st. I stopnia, w ramach odrabiania zajęć z dn. 4-05-2018 r.