Zajęcia dr hab. A. Pawłowska, prof. UR w dn. 6-06-2018 r. (z dn.1-06-2018 r.)

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. A. Pawłowską, prof. UR, z przedmiotu Administracja publiczna dla studentów II roku Politologii st. I stopnia, z dn. 1-06-2018 r. zostaną odrobione w dn. 6-06-2018 r. w godz.9:45-11:15.