Zajęcia dr hab. B. Wróblewski 10-11.05.br.

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. B. Wróblewskiego, prof. UR w dn. 10-11-05-br. nie odbędą się.