Zajęcia dr hab. B. Wróblewski 28-05-2018 r.

W dn. 28-05-2018 r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Współczesne zagrożenia terrorystyczne, prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr. hab. B. Wróblewskiego, prof. UR