Zajęcia dr hab. B. Wróblewski 4-06-2018 r. (z dn.1-06-2018 r.)

Zajęcia z przedmiotu Współczesne zagrożenia terrorystyczne, prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr. hab. B. Wróblewskiego, prof. UR, z dn. 1-06-2018 r. zostaną odrobione w dn. 4-06-2018 r.