Zajęcia dr hab. B. Wróblewski, prof. UR

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzone przez dr hab. B. Wróblewskiego, prof. UR w dn. 4-05-br. nie odbędą się. Zostaną odrobione w dn. 26-04.br. w godz. 10:30-13:30.