Zajęcia dr hab. M. Delong, prof. UR 21-05-2018

W dniu 23-05-2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. M. Delonga, prof. UR, nie odbędą się. Zostaną odrobione w dn. 21-05-2018 r. wg. następującego harmonogramu: 9.45-11.15 ćwiczenia 15.00-16.30 wykład 16.30-18.00 dyżur