Zajęcia dr Milczanowski 16-03-2018 r.

W dniu 16.03.br. zajęcia z przedmiotu POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć. Natomiast od 23.03.br. na prośbę studentów, zajęcia z tego przedmiotu będą realizowane w 4 godzinnym bloku zajęć dydaktycznych, w następującej kolejności: od godz. 8:15- 11:15 (4 godz. dydaktyczne) gr ćw. 2, następnie również 4 godz. dydaktyczne gr ćw. 1. (w godz. od 11:30-14:30).