Zajęcia dr Milczanowski 2-03-2018 r.

W dniu 2 marca br. zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z przedmiotu POLITYKA OBRONNA PAŃSTWA, w następującej kolejności - od godz. 8:15- 11:15 (4 godz. dydaktyczne) zgodnie z harmonogramem zajęć gr ćw. 2, następnie również 4 godz. dydaktyczne gr ćw. 1. Organizacja zajęć wg. ww. bloku zajeć związana jest z odrobieniem zajęć z dnia 9 marca br., które nie mogą zostać w tym terminie zrealizowane z powodu wyjazdu służbowego.