zajęcia dr P. Maj

W dniu 16.11.br. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr P. Maja nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie 23 i 30.11.br.