Zajęcia dr T. Koziełło 10-11.05.2018 r.

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr T. Koziełło w dn. 10-11-05-br. nie odbędą się.