Zajęcia dr T. Koziełło 4-5.12.2017 r.

W dniach 4-5.12.2017 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr T. Koziełło nie odbędą się.