Zajęcia Dziekan P. Grata

W związku z wyjazdem służbowym w dn. 23.05 oraz 30.05. br., wykład z przedmiotu Polityka gospodarcza, prowadzony zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. P. Gratę, prof. UR zostanie odrobiony w następujących terminach: 23.04 oraz 7.05 br. - godz. 9:45, s. 346