Zajęcia i dyżur dr A. Pięta-Szawara

W dniach 14-15.12.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr A. Piętę-Szawarę nie odbędą się.