Zajęcia i dyżur dr B. Kotarby w dn. 9.06.2017 r.

W dniu 9 czerwca 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  B. Kotarbę nie odbędą się.