Zajęcia i dyżur dr hab. Wojciech Furman, prof. UR

W dniach 20.03. br. i 27.03. br. zajęcia i dyżur dr hab. Wojciecha Furmana, prof. UR nie odbędą się.