Zajęcia i dyżur dr Kuca 20-03-2018 r.

W dniu 20-03-2018 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr P. Kucę nie odbędą się.