Zajęcia i dyżur dr M.Malczyńską - Biały w dn. 19.05.2017 r.

 W dniu 19 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr M.Malczyńską - Biały nie odbędą się.