Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 17.01.2018 r.

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z prof. M. Delongiem w dniu 17.01. 2018 r nie odbędą się.