Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 29.11.2017 r.

II Politologia I st. - Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe z prof. M. Delongiem w dniu 29.11. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 1.12.2017 godz. 11.30-14.45. III Politologia I st. - Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu Integracja europejska z prof. M. Delongiem w dniu 29.11. br nie odbędą się. Zostaną odrobione w dniu 6.12.2017 godz. 14.45-18.00.