Zajęcia i dyżur prof. R.Grabowskiego w dniach 27-28.04.2017 r.

W dniach 27-28 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. R.Grabowskiego nie odbędą się. Zajęcia z przedmiotu System polityczny RP zostaną odrobione w dniu 8 maja 2017, godz. 11.30 i 13.15.