Zajęcia i dyżur prof. W. Furmana w dniu 25.04.2017 r.

 W dniu 25 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. W. Furmana nie odbędą się.