Zajęcia kom. M. Skiba 4.06. i 7.06.2018 r.

W dn. 4-06 i 7-06.br. odbędą się zaległe zajęcia prowadzone z kom. M. Skibą - grupy wg. porządku określonego w harmonogramie.