Zajęcia mgr Hogendorf 8-06-2018 r. (z dn.1-06-2018r.)

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez mgr Hogendorfa, z dn. 1-06-2018 r. zostaną odrobione w dn. 8-06-2018 r. w godz. 15:00-16:30, s. 319.