zajęcia mgr K. Baradziej j. ang 21-05-2018 r.

W dn. 21-05-br. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez mgr K. Baradziej nie odbędą się.