Zajęcia prof. D. Stasi 20.12.2017 r.

Zajęcia z Filozofii i etyki polityki prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć w dniu 20.12.2017 r. nie odbędą się.