Zajęcia prof. K. Żarna w dn. 3.10.2017 r.- Bezp.wewn. st. stac.

W dniu 3 października 2017 r., zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. K. Żarne nie odbędą się.