Zajęcia w dn. 22-23-05-2018 r. dr M. Malczyńska - Biały

W dn. 22-23-05-2018 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr M. Malczyńską - Biały nie odbędą się z powodu udziału w I Międzynarodowym Kongresie Praw Człowieka.