ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIU 22.11.2017 r.

W dniu 22.11.2017 r. decyzją Dziekana dr hab. Pawła Graty, prof. UR zajęcia przewidziane w harmonogramach nie odbędą się.