ZEBRANIE WYBORCZE STUDENTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO- HISTORYCZNEGO UR

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR zaprasza na ZEBRANIE WYBORCZE STUDENTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO- HISTORYCZNEGO UR, które odbędzie się w czwartek 18 października 2018 roku o godzinie 10.15 w Dużej Auli (parter w budynku A1- Rektoratu przy al. Rejtana 16c w Rzeszowie).      W trakcie spotkania przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające 1 przedstawiciela do Senatu UR oraz 3 przedstawicieli do Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego na kadencję 2016–2020. Zgodnie z § 8 pkt 2a Regulaminu wyborczego UR w przypadku braku kworum w I terminie, po 15 minutowej przerwie przeprowadzone zostanie spotkanie wyborcze w II terminie w tym samym dniu i miejscu bez konieczności zapewniania udziału ponad połowy uprawnionych.      dr hab. prof. UR Beata Lorens Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR