Zmiana dyżuru dr A. Kołomycew

Zmianie ulega dyżur dr Kołomycew zaplanowany w dn. 1 lutego na dzień 31 stycznia br. w godz. 12:00-13:30. Inf. dotyczące dyżurów pracowników INoP, na bieżąco aktualizowane, dostępne są w zakładce http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/dyzury-pracownikow