Zmiany sal zajęć Politologia

II Politologia studia I stopnia     Informujemy, że od dnia 11 października 2018 r. ćwiczenia z przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne odbywać się będą w s. 344      I Politologia studia II stopnia     Informujemy, że od dnia 9 października 2018 r. zajęcia z przedmiotu Współczesne doktryny polityczne (wykład + ćwiczenia) odbywać się będą w s. 344.      II Politologia studia II stopnia     Informujemy, że od dnia 11 października 2018 r. wykład z przedmiotu Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego odbywać się będzie w s. 341.