Informacje odnośnie rekrutacji dostępne są na stronie http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/19-20/

W zakładce POMOC znajduje się kontakt do Działu Rektrutacji i Karier Studenckich Uniwerstetu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji na kierunki Politologia i Bezpieczeństwo wewnętrzne można uzyskać także na stronie Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/rekrutacja