Menedżer w samorządzie terytorialnym

 

Plan studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty:

 
Przedmiot
Liczba godzin
Prowadzący
Program
przedmiotu
1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w JST
24
mgr Anna Wolska-Baran
sylabus
2. Etyczne zarządzanie instytucją publiczną
8
dr hab. Roman Batko
sylabus
3. Organizacja obsługi klienta w JST
8
dr Zbigniew Chmielewski
sylabus
4. Zarządzanie projektami w JST
16
mgr Marek Duda
sylabus
5. Zarządzanie inwestycjami i PPP w JST
10
mgr Wiesław Baranowski
sylabus
6. Współpraca z otoczeniem i tworzenie sieci partnerstw w JST
10
dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska
sylabus
7. Budżet partycypacyjny w JST
8
dr Bogusław Kotarba
mgr Piotr Choroś
sylabus
8. Dyscyplina finansów publicznych
10
mgr Maria Niemiec
sylabus
9. Polityka antykorupcyjna w JST
8
mgr Artur Kosturek
sylabus
10. Public Relations i marketing terytorialny w JST
12
dr hab. prof. UR Wojciech Furman
sylabus
11. Zarządzanie informacją i relacje z mediami w samorządzie terytorialnym
10
dr Paweł Kuca
sylabus
12. Stylizacja, wizaż, elementy etykiety
12
mgr Marta Mizera
sylabus
13. Wystąpienia publiczne
8
mgr Maria Różycka
sylabus
14. Skuteczne mediacje i negocjacje
12
mgr Robert Wawro
sylabus
15. Seminarium dyplomowe
12
dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska
dr hab. prof. UR Wojciech Furman
sylabus

Szczegółowy plan studiów z podziałem na semestry i formą zajęć możesz pobrać TUTAJ