Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 2(11)/2013

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 2(11)/2013Notka o autorach

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Kołomycew, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Krzysztof Kopciuch, student studiów doktoranckich Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Krzysztof Koźbiał, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński

Mgr Justyna Łapaj, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Krzysztof Maksymow, student studiów doktoranckich Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Bartłomiej Opaliński, Katedra Nauki o Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Małgorzata Płaszczyca, doktorantka w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Uniwersytet Łódzki

Joanna Rak, studentka Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuSpis treści

 

Artykuły

 

Bartłomiej Opaliński

          Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań

Krzysztof Maksymow

          Prawo wyborcze i system partyjny Bułgarii 1990-2009

Krzysztof Kopciuch

          Status prawny deputowanego do Parlamentu Europejskiego wedle polskiego prawa

Krzysztof Koźbiał

          Samorząd lokalny w Liechtensteinie

Agnieszka Pawłowska, Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew

          Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego

Paweł Grata

          Koncesje handlowe jako forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w II Rzeczypospolitej

Justyna Łapaj

          Specyfika polsko-izraelskich stosunków kulturalnych po 1990 roku

Małgorzata Płaszczyca

          Krytyka działań państwa w sferze społeczno-gospodarczej w poglądach Murraya Rothbarda

 

Recenzje

 

Joanna Rak

          Antologia Zbrodni Smoleńskiej, red. Arkadiusz Meller, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2011, 138 ss.

 

Sprawozdania

Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska

          Sprawozdanie z konferencji "Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy", 6-7 czerwca 2013 r., Kraków

Anna Kołomycew

          Sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów "Implementation of the subsidiarity principle - cooperation between local government and its social environment",
          8 listopada 2013 r., Katedra Politologii Uniwersytet Rzeszowski