Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 1(11)/2013

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 1(11)/2013Notka o autorach

Dr Leszek Baran, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Zbigniew Chmielewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UR Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Sławomir Gawroński, Katedra Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Paweł Kuca, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Rafał Polak, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dr Paweł Przywara

Joanna Rak, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ks. dr Piotr Steczkowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Jolanta Ślęzak, doktorantka, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Dariusz Tworzydło, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet WrocławskiSpis treści

 

Słowo od Redakcji

 

Artykuły

 

Paweł Przywara

     Konwersacja jako fenomen społeczny i jako przedmiot badań

Dariusz Tworzydło

     Public relations w polityce. Korzyści wynikające z procesu budowania relacji oraz błędy w interpretacji definicji

Sławomir Gawroński

     Identyfikacja wizualna w systemie politycznego zintegrowanego komunikowania marketingowego - wybrane aspekty

Joanna Rak

     Frazeologizmy obrazujące komunikacyjne zachowania niewerbalne jako instrument kierowania wrażeniem. Analiza treści bloga Janusza Palikota

Zbigniew Chmielewski

     Komunikowanie publiczne i polityczne w samorządzie terytorialnym. Skansen czy poligon nowych narzędzi?

Anna Gąsior-Niemiec

     Marka regionu na przykładzie województwa lubelskiego

Wojciech Furman

     Uzasadnianie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej. Analiza zawartości trzech tygodników lokalnych

Leszek Baran

     Dziennikarstwo czy władza? Ambicje regionalnych dzienników w kontekście samorządowej kampanii wyborczej w 2010 roku

Paweł Kuca, Rafał Polak

     Polityka informacyjna starostw powiatowych województwa podkarpackiego - wyniki badań

Jolana Ślęzak

     Armia europejska czy nowy Wehrmacht? Plany utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej w karykaturze polskiej na przykładzie czasopisma satyrycznego
     „Szpilki” 1950–1954

 

Recenzje

 

Joanna Rak

     Wojciech Peszyński: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, 295 ss.

Piotr Steczkowski

     Adam Wielomski: Teokracja papieska 1073–1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2011, 696 ss.