Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 2(13)/2015

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 2(13)/2015Notka o autorach

Joanna Gorączko, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aldona Guzik, Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie

Łukasz Jędrzejski, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Kamil Kowalski, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Piotr Lewandowski, Katedra Europeistyki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przemysław Maj, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Radosław Marzęcki, Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Rafał Matera, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Wioleta Pastorczyk, Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Aneta Pazik, Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Pieczewski, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Maciej Zawiślak, student politologii, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

ARTYKUŁY

WIOLETA PASTORCZYK

          Siła "jedynek" w wyborach do Sejmu RP ............................................................................................................................................................................................................. 5

ANETA PAZIK

          Wprowadzenie e-Votingu a zmiana zachowań politycznych na przykładzie przedstawicieli "piątej Szwajcarii" ................................................................................... 26

MACIEJ ZAWIŚLAK

          Stabilizacja za wszelką cenę? Negocjacje koalicyjne po wyborach parlamentarnych w 2005 roku ...................................................................................................... 44

ALDONA GUZIK, RADOSŁAW MARZĘCKI

          Instrumentalne wykorzystywanie sondaży w dyskursach medialnych i politycznych ................................................................................................................................ 58

JOANNA GORĄCZKO

          Znaczenie marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku i marki jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego  .... 75

ŁUKASZ JĘDRZEJSKI

          Wizerunki kobiet w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1949-1953 (zarys problemu) ............................................................................................................................ 87

KAMIL KOWALSKI 

          Widmo ekonomicznej katastrofy czy strach przed komunizmem? Motywy Planu Marshalla w świetle amerykańskich dokumentów ........................................... 98

ANDRZEJ PIECZEWSKI

          Gospodarka i społeczeństwo carskiej Rosji wobec przyszłej wojny totalnej. Predykcje Jana Gottlieba Blocha ............................................................................. 113

RAFAŁ MATERA

          Wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego na szczytach G7/G8 .......................................................................................................................................................... 126

RECENZJE

PRZEMYSŁAW MAJ

          Tomasz Bojarowicz: Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 402 ss. ....................................... 144

PIOTR LEWANDOWSKI..

          Piotr Borowiec: Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2013, 572 ss. ................................................................................................................................................................................................................................................................. 148