PRAKTYKA ZAWODOWA – KROK PO KROKU

REGULAMIN PRAKTYK

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU POLITOLOGIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


 

politologia bezpieczeństwo wewnętrzne
Lp. pliki do pobrania uwagi Termin Lp. pliki do pobrania uwagi Termin

1

zgoda na odbycie praktyki potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR
do 15 maja 1 zgoda na odbycie praktyki potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR
 

2

formularz zgłoszenia praktyki wypełniony formularz przesłać na e-mail kmcwynar@o2.pl do 15 maja 2 formularz zgłoszenia praktyki wypełniony formularz przesłać na e-mail kmcwynar@o2.pl  

3

Dziennik praktyki zawodowej należy wydrukować w formie broszury 3 tygodnie praktyki 3 Dziennik praktyki zawodowej należy wydrukować w formie broszury  

4

Kwestionariusz oceny praktykanta wypełnia opiekun praktykanta w organizacji po odbyciu praktyki 4 Kwestionariusz oceny praktykanta wypełnia opiekun praktykanta w organizacji  

5

Zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisuje opiekun praktykanta oraz dyrektor organizacji po odbyciu praktyki 5 Zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisuje opiekun praktykanta oraz dyrektor organizacji  

6

Kwestionariusz oceny praktyki wypełnia student po odbyciu praktyki 6 Kwestionariusz oceny praktyki wypełnia student  
7 Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków do 15 maja 7 Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków  

 

 

    W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień programowych lub przebiegu praktyki należy skontaktować się z opiekunem-kierownikiem praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR – dr Katarzyna M. Cwynar – e-mail: kmcwynar@o2.pl lub z sekretariatem Instytutu Nauk o Polityce UR.