PRAKTYKA ZAWODOWA – KROK PO KROKU

REGULAMIN PRAKTYK

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia STACJONARNE I stopnia, rok III

praktyka 180 godz. – semestr V (zimowy)

            180 godz. – semestr VI (letni)

rok akademicki 2019/2020

 

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

Termin I

(praktyka w semestrze V – zimowym)

Termin II

(praktyka w semestrze VI – letnim)

1

zgoda na odbycie praktyki

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

2

formularz zgłoszenia praktyki

wypełniony formularz przesłać na e-mail kmcwynar@o2.pl

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

3

Dziennik praktyki zawodowej

należy wydrukować w formie broszury

03.10.-20.12. 2019 

(180 godz.)*

05.03.-22.05.2020

(180 godz.)**

4

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

5

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

podpisuje opiekun praktykanta oraz dyrektor organizacji

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

6

Kwestionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

7

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

 

 

* W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze V (zimowym) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w czwartki i piątki w terminie od 3 października do 20 grudnia 2019 r. (23 dni robocze).

 

** W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze VI (letnim) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w czwartki i piątki w terminie od 5 marca do 22 maja 2020 r. (23 dni robocze).

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia NIESTACJONARNE I stopnia, rok III

praktyka 180 godz. – semestr V (zimowy)

            180 godz. – semestr VI (letni)

rok akademicki 2019/2020

 

 

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

Termin I

(praktyka w semestrze V – zimowym)

Termin II

(praktyka w semestrze VI – letnim)

1

zgoda na odbycie praktyki

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

2

formularz zgłoszenia praktyki

wypełniony formularz przesłać na e-mail kmcwynar@o2.pl

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

3

Dziennik praktyki zawodowej

należy wydrukować w formie broszury

23 dni robocze

od października do grudnia 2019

(180 godz.)*

23 dni robocze

od marca do maja 2020

(180 godz.)**

4

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

5

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

podpisuje opiekun praktykanta oraz dyrektor organizacji

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

6

Kwestionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

7

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

 

* W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze V (zimowym) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w wybranym terminie od października do grudnia 2019 r. (23 dni robocze).

** W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze VI (letnim) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w wybranym terminie od marca do maja 2020 r. (23 dni robocze).

 

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU POLITOLOGIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

 

POLITOLOGIA

studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE I stopnia, rok II

praktyka 120 godz. – semestr IV (letni)

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

Termin

1

zgoda na odbycie praktyki

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

do 15 maja

2

formularz zgłoszenia praktyki

wypełniony formularz przesłać na e-mail kmcwynar@o2.pl

do 15 maja

3

Dziennik praktyki zawodowej

należy wydrukować w formie broszury

3 tygodnie praktyki

4

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

5

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

podpisuje opiekun praktykanta oraz dyrektor organizacji

po odbyciu praktyki

6

Kwestionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

7

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

do 15 maja

 
 

 

    W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień programowych lub przebiegu praktyki należy skontaktować się z opiekunem-kierownikiem praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR – dr Katarzyna M. Cwynar – e-mail: kmcwynar@o2.pl lub z sekretariatem Instytutu Nauk o Polityce UR.