Program studiów

 

W Instytutcie Nauk o Polityce funkcjonuje Zespół ds. Zmiany Programu Kształcenia dla kierunku Politologia. W skład którego wchodzą:

  • dr Paweł Kuca - Przewodniczący
  • dr Bogusław Kotarba
  • dr Tomasz Koziełło
  • dr Grzegorz Pawlikowski
  • mgr Natalia Kasprzak-Wielgus - sekretarz
  • Aleksandra Lechowicz - przedstawiciel studentów

 

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 dla kierunków:

 

Plany studiów obowiązujące dla poszczególnych roczników w roku akademickim 2016/2017

 

Studia I stopnia


I i II Politologia

III Politologia

 

Studia II stopnia


I i II Politologia

 

Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce w sprawie zasad przyznawania studentom kierunku Politologia prawa do studiowania
w ramach indywidualnej organizacji zajęć w semestrze