Program studiów

 

W Instytutcie Nauk o Polityce funkcjonują rady programowe:

 1. W ramach kierunku politologia studia I/II stopnia, w składzie:
 • Dr Paweł Kuca – przewodniczący
 • Dr Bogusław Kotarba
 • Dr Tomasz Koziełło
 • Dr Anna Kołomycew
 • Mgr Natalia Wielgus – sekretarz
 • Aleksandra Lechowicz – studentka

 

 1. W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia, w składzie:
 • Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna – przewodniczący
 • Dr Mira Malczyńska – Biały
 • Dr Katarzyna Cwynar
 • Dr Grzegorz Pawlikowski
 • Mgr Anna Pikus – sekretarz
 • Katarzyna Cyrkun - studentka

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce:

 

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 dla kierunków:

 

Plany studiów obowiązujące dla poszczególnych roczników w roku akademickim 2016/2017

 

Studia I stopnia


I i II Politologia

III Politologia

 

Studia II stopnia


I i II Politologia

 

Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce w sprawie zasad przyznawania studentom kierunku Politologia prawa do studiowania
w ramach indywidualnej organizacji zajęć w semestrze