Program studiów

 

W Katedrze Politologii działa Komisja Katedry Politologii do opracowania programów kształcenia dla kierunku Politologia. W jej skład wchodzą:

  • dr Paweł Kuca - Przewodniczący
  • dr Marek Delong
  • prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski
  • dr Tomasz Koziełło
  • dr Przemysław Maj
  • mgr Natalia Kasprzak-Wielgus - sekretarz
  • Maciej Zawiślak - przedstawiciel studentów

 

 

Plany studiów obowiązujące dla poszczególnych roczników w roku akademickim 2016/2017

 

Studia I stopnia


I i II Politologia

III Politologia

 

Studia II stopnia


I i II Politologia

 

Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce w sprawie zasad przyznawania studentom kierunku Politologia prawa do studiowania
w ramach indywidualnej organizacji zajęć w semestrze