Program studiów

 

W Instytutcie Nauk o Polityce funkcjonują rady programowe:

  1. W ramach kierunku politologia studia I/II stopnia, w składzie:
  • Dr Paweł Kuca – przewodniczący
  • Dr Bogusław Kotarba
  • Dr Tomasz Koziełło
  • Dr Anna Kołomycew
  • Mgr Natalia Wielgus – sekretarz
  • Aleksandra Lechowicz – studentka

 

  1. W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia, w składzie:
  • Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna – przewodniczący
  • Dr Mira Malczyńska – Biały
  • Dr Katarzyna Cwynar
  • Dr Grzegorz Pawlikowski
  • Mgr Anna Pikus – sekretarz
  • Katarzyna Cyrkun - studentka

 

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce:

 

I Politologia studia I stopnia

II Politologia studia I stopnia

III Politologia studia I stopnia

 

I Politologia studia II stopnia

II Politologia studia II stopnia

 

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

 

I  i II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne

 

 
Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce w sprawie zasad przyznawania studentom kierunku Politologia prawa do studiowania
w ramach indywidualnej organizacji zajęć w semestrze