Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Oddział w Rzeszowie

 

Władze

Zarząd:

Prezes: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Wiceprezes: dr Dominik Szczepański

Sekretarz: dr Anna Kołomycew

Skarbnik: dr Anna Pięta-Szawara

Członek: dr Katarzyna M. Cwynar

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Bonusiak

Członek: dr Bogusław Kotarba

Członek: dr Mira Malczyńska-Biały