Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

1.

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

2.

dr Paweł Kuca

4.

prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska

5.

prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski

6.

prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski

7.

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna

8.

dr hab. Grzegorz Bonusiak

9.

dr hab. Tomasz Koziełło

10.

dr Katarzyna Cwynar

11.

dr Anna Kołomycew

12.

dr Mira Malyczńska-Biały

13.

mgr Anna Pikus

14.

mgr Dominik Boratyn

15.

mgr Karol Piękoś

16.

mgr Damian Wicherek

 
Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce