Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

1.

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

2.

dr Paweł Kuca

3.

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman

4.

prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska

5.

prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski

6.

prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski

7.

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna

8.

dr hab. Grzegorz Bonusiak

9.

dr hab. Marek Delong

10.

dr Katarzyna Cwynar

11.

dr Anna Kołomycew

12.

dr Mira Malyczńska – Biały

13.

mgr Anna Pikus

14.

lic. Dominik Boratyn

15.

lic. Karol Piękoś

16.

lic. Damian Wicherek

 
Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce