Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

 

1.

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

2.

dr Paweł Kuca

3.

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

4.

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

5.

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

6.

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

7.

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

8.

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

9.

dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR
10.

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

11.

dr hab. Przemysław Maj

12.

dr Katarzyna Cwynar

13.

dr Anna Kołomycew

14.

dr Mira Malczyńska-Biały

15.

mgr Anna Pikus

16.

student Małgorzata Jakubas

17.

student Maksymilian Janas

18.

student Krystian Pasternak

 

uzupelnienie od września 2019 r.:

dr Grzegorz Pawlikowski

student Paulina Piela

 

Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce