Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

 1.  

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

 1.  

dr Paweł Kuca

 1.  

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman

 1.  

prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska

 1.  

prof. nadzw. dr hab. Radosław Grabowski

 1.  

prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski

 1.  

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna

 1.  

dr hab. Marek Delong

 1.  

dr Katarzyna Cwynar

 1.  

dr Anna Kołomycew

 1.  

dr Mira Malyczńska – Biały

 1.  

mgr Anna Pikus

 1.  

lic. Dominik Boratyn

 1.  

lic. Karol Piękoś

 1.  

lic. Damian Wicherek

 
Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce