Sylabusy

Podmioty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnymSylabus z przedmiotu Podmioty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym dostępny jest tutaj