Sylabusy

Statystyka i demografiaSylabus z przedmiotu Statystyka i demografia dostępny jest tutaj.