dr hab. Dariusz Tworzydło

Prezes zarządu agencji public relations Exacto. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (IRSI). Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009-2011 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. W latach 2008-2012 członek Rady Etyki Public Relations. W latach 1997-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor raportów badawczych, analiz, materiałów dydaktycznych, opracowań naukowych.

Autor ponad 210 publikacji, min. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju PWN 2008, oraz Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów działań public relations WSIiZ 2008. Posiada 18-letnie doświadczenie w branży PR. Trener, doradca i konsultant. W 2007 roku nominowany do nagrody "Łby PR", w 2010 laureat nagrody "PRotony". Prywatna strona www.tworzydlo.pl

                              Prowadzony przedmiot:  Przwództwo w organizacji

 

dr Tomasz Soliński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, od 2012 roku pełniący funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna odpowiadający za rozwój miasta i obsługę inwestorów, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,  zamówienia publiczne, rozwój przestrzenny – urbanistyka i architektura, zarządzanie wieloprojektowe strategicznymi projektami infrastrukturalnymi, koordynację komórek Urzędu w zakresie realizowanych projektów, analizę i poprawę organizacji pracy oraz systemu wynagrodzeń i systemu motywacyjnego w Urzędzie Miasta. Pełni funkcję nadzoru właścicielskiego w samorządowych spółkach celowych - Lotnisko Krosno Sp. z o.o. oraz Inkubator Technologiczny Krintech Sp. z o.o.

Obecną pracę w samorządzie poprzedzała kilkunastoletnia praca naukowa, dydaktyczna i doradcza na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w zakresie zarządzania,       rozwoju, marketingu strategicznego, komunikacji społecznej. W swoim dorobku, jako autor i współautor, posiada kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, strategie rozwoju   przedsiębiorstw, projekty badawcze z zakresu ekonomii, rozwoju, zarządzania, marketingu i PR.  Jest  współautorem ,,Akademia wizerunku samorządowca” (wyd. INFOR Warszawa) oraz współredaktorem naukowym 14 publikacji książkowych a także współautorem Economic Monitor publikowanego w Polish Market. 

                 Prowadzony przedmiot : Zarządzanie urzędem administracji publicznej

 

dr Zbigniew Chmielewski

2007-2010 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, od 2010 prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu komunikacji marketingowej, interpersonalnej, mediów i public relations. W latach 2010-2014 członek Rady Etyki Public Relations.

Od 1991 roku zatrudniony w działach marketingu firm (m. in. Universal, Gazeta Wyborcza, Zelmer), w latach 1996-2007 na stanowisku Dyrektora ds. marketingu Marma Polskie Folie.                       Autor i współautor licznych projektów komunikacyjnych i wizerunkowych dla firm, organizacji, samorządów terytorialnych. Ekspert w dziedzinie kreowania marki oraz corporate identity,                       twórca lub współtwórca, licznych programów CI firm i instytucji, autor licznych publikacji z zakresu komunikowania.

                 Prowadzony przedmiot: Negocjacje biznesowe

 

 

mgr Anna Baran (psycholog, coach, trener)

Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach uzyskała certyfikat w Szkole Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od 12 lat pracuje jako trener i konsultant (ma na swoim koncie  szkolenia i doradztwo dla korporacji, MŚP, uczelni, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych). Jest akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

                                         Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz  dyplom I-szego  stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań. Przez ponad 7 lat związana była z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania pełniąc                                                      kolejno funkcję Kierownika Biura Doradztwa Personalnego WSIiZ, następnie dyrektora Instytutu Rozwoju Personelu WSIiZ (który samodzielnie stworzyła i rozwinęła). Aktualnie właściciel                                           firmy Pracownia Psychologii Biznesu Massimo (www.pracowniamassimo.pl)

                                          Prowadzony przedmiot: Negocjacje biznesowe, Kompetencje menadżerskie w relacji z pracownikiem 

 

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman

Był redaktorem naczelnym miesięcznika młodzieżowego "Prometej" i tygodnika studenckiego "ITD", sekretarzem redakcji dzienników "Nowiny" i "Super Nowości", specjalistą public relations w spółce Bimex-Böllhoff. W latach 2000-2008 prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od 2003 roku adiunkt, następnie profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autor książek Sekrety public relations, Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania oraz Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations; współautor podręczników Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Słownik terminologii medialnej. Członek komitetu naukowego serii "Akademickie Warsztaty Dziennikarskie" Wydawnictwa Poltext. Współzałożyciel i wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie.

                                          Prowadzone przedmioty: Wizerunek organizacji

 

dr Grzegorz Hajduk

Wykładowca, adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych kwestiom skuteczności komunikacji marketingowej oraz zarządzania wizerunkiem organizacji. Uczestnik staży i wizyt studyjnych między innymi na uniwersytetach w: Saragossie (Hiszpania), İstanbul Üniversitesi (Turcja), University of Belgrade (Serbia), California State University, Fresno (USA). Pomysłodawca i opiekun merytoryczny konkursu dla mówców URtalking. Projektuje i realizuje ilościowe i jakościowe badania marketingowe, opracowuje ekspertyzy poprzedzające wprowadzenie nowych marek na rynek.   

Właściciel agencji komunikacji marketingowej One Voice. Autor i współautor analiz, raportów, strategii rozwojowych, marketingowych oraz public relations. Prowadzi szkolenia i warsztaty                                z zakresu kształtowania wizerunku organizacji oraz efektywnej komunikacji w biznesie. Doradca z zakresu brandingu i strategii pozycjonowania marki. Ekspert i mentor współpracujący z                                takimi organizacjami jak: Podkarpacka Koalicja Startupów INUP, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, SAMSUNG Akcelerator, Podkarpacka Przestrzeń Kreatywna                                                       KWADRAT, Rzeszów Startup Akcelerator, Akcelerator IDEA Global. Prywatnie pasjonat biegów długodystansowych i górskich.

     Prowadzony przedmiot: Wizerunek urzędu w mediach społecznościowych 

 

dr hab. Grzegorz Bonusiak

Absolwent zarządzania i socjologii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.                          Jego zainteresowania badawcze mieszczą się w dwóch głównych obszarach. 

Po pierwsze, dotyczą regionalizmów w Europie, w tym zakresu samorządności i autonomii wspólnot lokalnych i regionalnych oraz mniejszości etnicznych. Po drugie, dotyczą statusu ludów rdzennych świata ze szczególnym uwzględnieniem arktycznych ludów rdzennych.

Prowadzony przedmiot : Seminarium dyplomowe

 

 

mgr Marta Mizera

Urodzona w Krakowie, projektantka mody, stylistka. Absolwentka prawa UMCS, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa rzeszowskiej Filii UMCS. W 1992 r. otrzymała Grand Prix za najlepszy projekt ubioru podczas Międzynarodowego Konkursu Mody, organizowanego przez niemieckie Wydawnictwo " Burda" w Salzburgu. Współpracowała z "Burda" i prowadziła dział mody w tygodniku "Poznaniak". Od 1993 r. zawodowo zajmuje się projektowaniem mody. W 1994 r. otrzymała za swoją kolekcję złoty medal na Międzynarodowych Targach "Inter- Res". W tym samym roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich została zaliczona do czołówki polskich projektantów mody, a przez czasopismo " Claudia" uznana za jedną z 15 najbardziej znanych Polek. Swoje kolekcje prezentowała na najbardziej prestiżowych pokazach mody w Polsce ( "Wielcy Polskiej Mody", „Polska Gala Mody", "Teraz Polska ") oraz za granicą (Niemcy, Anglia, USA ).

    W 1995 r. jej kolekcja " Światło Księżyca " była pokazywana w Nowym Jorku, Miami, Los Angeles, Waszyngtonie, wszędzie spotykając się z dużym zainteresowaniem. Duże uznanie              publiczności i wysoką ocenę krytyków zdobyła przygotowana przez nią "Kolekcja Sarmacka". Wielokrotnie była jurorem konkursów dla projektantów mody i modelek oraz wyborów miss.         Uczestniczy w wydarzeniach służących  promowaniu polskiej sztuki i eksponowaniu jej wkładu w kulturę europejską (Spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, Debata nad losem          kultury polskiej na Zamku Królewskim "Porwanie Europy ", "Między Bizancjum a Disneylandem", Spotkanie twórców sztuki europejskiej "W drzwiach i za drzwiami"). Członkini Polskiej            Akademii Mody. Obecnie zajmuje się także projektowaniem wnętrz, malarstwem, stylizacją, uczestniczy w szkoleniach propagujących wiedzę o modzie i sposobie ubierania się.

   Prowadzony przedmiot : Dress-code w organizacji 

 

mgr Grzegorz Boratyn

Dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy z 25-letnim doświadczeniem. Pracownik i współpracownik  TVP i gazet regionalnych.  Szef programów informacyjnych i publicystycznych, autor debat, wywiadów, reportaży. Autor magazynu „Europejczycy”, współpracownik międzynarodowych projektów dziennikarskich. 

Prowadzony przedmiot : Warsztaty wystąpień telewizyjnych