Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców. Spośród typów komunikowania badaniu podlega dziennikarstwo, public relations i reklama. Szczególna uwaga kierowana jest na polityczne funkcje polskich i zagranicznych mediów regionalnych i lokalnych.


Pracownicy Zakładu

dr Katarzyna M. Cwynar
telefon: 17 872 11 80
e-mail: kmcwynar@o2.pl
dr Paweł Kuca
telefon: 17 872 11 80
e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl
dr Henryk Pietrzak
telefon: 17 872 11 80
e-mail: h.pietrzak@poczta.pl